21 Sep

Make instruments and music in the spirit of cooperation

Latvia Iecava Municipality 1 Grāfa laukums, Iecava, Iecava Municipality, Latvia Iecava Music and Art School
10:30 EN/LV Contact person
Central Baltic Latvia - Lithuania URBACT
english

EUROPEAN COOPERATION DAY

IECAVA MUSIC AND ART SCHOOL, 21.SEPTEMBER

 

10.30 – 11.00            Arriving, registration, breakfast

11.00 – 12.00            Presentations about cooperation and programmes workshop “What is cooperation”, quiz

12.00 – 14.30            Workshop “Music. City. Neighbours”

14.30 – 15.00            Lunch

15.00 – 16.00            Concert, closing of event

latviešu valoda

EIROPAS SADARBĪBAS DIENA 2016

IECAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA, 21.SEPTEMBRIS

 

            10.30 – 11.00            Ierašanās, reģistrēšanās, brokastis

11.00 – 12.00            Prezentācijas par sadarbību un programmām darbs grupās, diskusija “Kas ir sadarbība”, viktorīna

12.00 – 14.30            Radošā darbnīca “Mūzika. Pilsēta. Kaimiņi”

14.30 – 15.00            Pusdienas

15.00 – 16.00            Koncerts, noslēguma daļa