28 Sep

Open Day in Regional Consulting Centre

Ukraine Odessa Пушкінська,25 Regional Consulting Centre
english

Regional Consulting Centre was created within the project "Creation of favorable investment climate in border regions of Ukraine and Romania” MIS-ETC 1214 and exists up to date. Open Day in RCC is to be held with the aim to provide an opportunity to the public to visit the place and receive information on its current activities. Team will be open to share information on experience in implementing the project within Ro-Ua-Md Programme. Also there will be demonstrated a short PPT presentation and also project banners (created within the project) with EU visual identity elements.

Регіональний Консультаційний Центр був створений в рамках проекту «Створення сприятливого інвестиційного клімату в прикордонних регіонах України та Румунії" MIS-ETC 1214 та функціонує до теперішнього часу. День відкритих дверей в РКЦ буде проходити з метою надати можливість громадськості відвідати місце та отримати інформацію про поточну діяльність. Команда РКЦ буде відкрита для обміну інформацією про досвід реалізації проекту в рамках Програми Ру-Укр-Мд. Також будуть продемонстровані коротка презентація та банери проекту (створені в рамках проекту) з елементами візуальної ідентичності ЄС.

View gallery