24 Sep

Crossborder football match

Poland Olecko ul. Park 1 Municipal Stadium
11:30 EN/LT/PL Photos Contact person
english

INTERREG PROGRAMME LITHUANIA-POLAND INVITING TO CELEBRATE EUROPEAN COOPERATION DAY!

Institutions of the Programme Lithuania-Poland 2014-2020: the Regional Contact Point in Olsztyn and the Regional Contact Point in Bialystok with the support of the Joint Secretariat of the Programme are organizing a football match for the Polish and Lithuanian beneficiaries of the projects implemented under the previous financial perspective. The match will take place on 24 September 2016.

AGENDA

10.30 - 11.30 – arrival of participants, preparations for the match

11.30 - 13.10 – game (2 x 40 minutes)

13.40 - 14.00 – prize awards

14.00 - 15.15 – barbecue and refreshments for participants

Please note that the international competition in fin-swimming called “Cup of the North - Olecko LEGA 2016" will start at 9.00 in the sports hall (the swimming pool LEGA, Park Street 1, 19-400 Olecko). All early arrivals are kindly invited to watch the competition.

We are pleased to invite you to participate in the event which we believe will be a nice opportunity to meet partners of both countries implementing joint projects.

lietuvių kalba

KVIEČIAME PARAMOS GAVĖJUS PRISIDĖTI PRIE EUROPOS BENDRADARBIAVIMO DIENOS!

Interreg V A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos regioniniai informaciniai punktai Olštyne ir Balstogėje kartu su Jungtiniu Sekretoriatu, š.m. rugsėjo 24 dieną organizuoja draugiškas futbolo rungtynes tarp Lietuvos ir Lenkijos paramos gavėjų.

RENGINIO PROGRAMA

10.30 - 11.30 – dalyvių atvykimas, pasiruošimas varžyboms

11.30 - 13.10 – varžybos (2 x 40 min)

13.40 - 14.00 – apdovanojimai

14.00 - 15.15 – dalyvių bendradarbiavimo pietūs

Informuojame, kad 9.00 sporto salėje (plaukimo baseinas LEGA, Parko g. 1, Olecko) prasidės tarptautinės plaukimo varžybos „Cup of the North - Olecko LEGA 2016”, į kurias maloniai kviečiami anksčiau atvykę futbolo varžybų dalyviai.

Kviečiame Jus aktyviai prisidėti prie renginio įgyvendinimo – tai ne tik puiki proga pramankštinti kojas, tačiau ir galimybė susitikti partnerius, su kuriais įgyvendinote bendrus projektus.

polski

PROGRAM INTERREG LITWA-POLSKA ZAPRASZA NA DZIEŃ EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY!

Instytucje Programu Litwa-Polska 2014-2020: Regionalny Punkt Kontaktowy z Olsztyna oraz Regionalny Punkt Kontaktowy z Białegostoku, przy wsparciu Wspólnego Sekretariatu Programu z siedzibą w Wilnie organizują 24 września 2016 r. mecz piłkarski, w którym zagrają polscy oraz litewscy beneficjenci projektów zrealizowanych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej.

PROGRAM

10.30 - 11.30 - przyjazd uczestników, przygotowanie do meczu

11.30 - 13.10 - mecz (2 x 40 minut)

13.40 - 14.00 - wręczenie nagród i upominków

14.00 - 15.15 – poczęstunek dla wszystkich uczestników

Pragniemy dodatkowo poinformować, że już od godziny 9.00 w hali widowiskowo-sportowej z pływalnią LEGA (ul. Park 1, 19-400 Olecko) rozpoczynają się konkurencje w ramach międzynarodowych zawodów w pływaniu w płetwach „Puchar Północy – Olecko LEGA 2016” i osoby, które przyjadą wcześniej będą mogły obserwować to wydarzenie.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które, jak sądzimy, będzie miłą okazją do spotkania partnerów obu krajów realizujących wspólne projekty.

Poster View gallery